English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Slovensko združenje za konopljo v prehranske in neprehranske namene

Kaj je Slovensko združenje za konopljo v prehranske in neprehranske namene?

Slovensko združenje za konopljo v prehranske in neprehranske namene povezuje ljudi, ki se na kakršen koli način ukvarjajo s konopljo v prehranske in neprehranske namene v R Sloveniji.

Cilji

·         Skrb za izobraževanje in usposabljanje za vse, ki imajo pomanjkanje znanja na področju semena, pridelave, predelave in trženja konoplje za prehranske in neprehranske namene

·         Vzpostavitev namenskosti uporabe konoplje (prehrambeni, neprehrambeni namen)

·         Enakovreden odnos vseh rastlin, ki so oblikovale narod, kulturo in gospodarstvo (konopljo izenačiti s pšenico, vinsko trto,..)

·         Zaključek prohibicije

·         Omogočanje dela vsakemu, ki želi delati

·         Skrb za skladen trajnostni razvoj

·         Skrb za odstranitev administrativnih ovir z namenom razvoja vseh sektorjev(proizvodnega in storitvenega) v R Sloveniji

·         ohranjanje rodovitnosti tal

·         pridelava zdravih živil

·         zaščita naravnih življenjskih virov (tla-voda-zrak)

·         čim manjša obremenitev okolja

·         aktivno varovanje okolja in biološke raznovrstnosti

·         gospodarna uporaba energije in surovin

·         zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu in gospodarstvu

·         oblikovanje prodajnih verig po meri pridelovalca

 

Kontakt

Slovensko združenje za konopljo v prehranske in neprehranske namene

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

 

Generalna sekretarka:

Tel.: 03 710 17 86

GSM: 041 498 266
Faks.: 03 710 17 81
E:maja.klemencokan@ce.kgzs.si; zdruzenjekonoplja@gmail.com

 

Upravni odbor Združenja in organiziranost odborov

Predsednica: Blanka Denko Čeh, Tomšičeva 24, 9000 Murska Sobota, blanka.denko@gmail.com, zdruzenjekonoplja@gmail.com, tel. 00386 40 838 835

Podpredsednik: Anton Može, Senožeče 102 M, 6224 Senožeče, anton.moze@amis.net

Odbor za seme: Dejan Rengeo, Kroška 83, 9000 Murska Sobota, bodibio@gmail.com

Odbor za trženje: Gorazd Marinček, Dol.Selce 18, 8211 Dobrnič, gorazd.marincek@siol.net

Odbor za pridelovanje: Dejan Šperne, Tomaj 80, 8221 Dutovlje, dejan.mateja@gmail.com

Odbor za predelovanje: Božidar Resnik, Straža 11, 8274 Raka, bozidar.resnik@gmail.com

 

Statut

Statut združenja

 

Članarina

40€ letno in je enakovredna 1 litru kvalitetnega konopljinega olja slovenskega porekla.

Prijavnica

 

Mediji

SJ Ustanovljeno združenje

SJ Novinarska konferenca na sejmu Agra 2016

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC