English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Ekosocialni forum Slovenije   

ESF.SI je nadstrankarsko društvo posameznikov in organizacij, ki se v Sloveniji zavzema za uveljavitev ekosocialnega tržnega gospodarstva in ekosocialnega ter sonaravno naravnanega kmetijstva. Društvo deluje po načelih delovanja organizacij civilne družbe.

Društvo je bilo ustanovljeno 17. julija 2003. Prvi redni občni zbor je imelo društvo 21. avgusta istega leta. Upravna enota Ljubljana je društvo vpisala v register društev 26. avgusta 2003 z matično številko 1825453. Prvi volilni občni zbor je imelo društvo 26. februarja 2004.

Pravilno razumevanje proizvodnih in neproizvodnih, vzporednih nalog kmetijstva, mora osvojiti čim večji delež državljanov. Pri tem lahko zelo pomagajo različne nadstrankarske organizacije civilne družbe. Med takšne organizacije sodijo tudi ekosocialni forumi.

 

Gradiva in dogodki  

Izjava 2016: Zadružništvo kot alternativa kapitalskemu zadolževanju

Predavanje Zadružništvo kot alternativa, 12. občni zbor - 23. februar 2016

 

Ob deseti obletnici Ekosocialnega foruma Slovenije je bil leta 2014 podan pregled aktivnosti.

Brošura ob 10-letnici delovanja ESF.si

 

Kmetijsko živilski sejem AGRA 2015

Posvet: Socialno podjetništvo – Priložnost za podeželje?        

 

Izjava 2014:  Integralna zelena Slovenija: priložnost za dostojanstven izhod iz krize 

Izjava 2013: V Sloveniji potrebujemo trajnostno, sonaravno in ekosocialno vizijo razvoja

Izjava 2012 Možnosti za podpore malim kmetom in za proizvodno vezana plačila v programu SKP do leta 2020

Izjava 2011: Rodovitna kmetijska zemlja je nenadomestljiva dobrina

Izjava 2010: Urejen finančni trg zahteva etično obnašanje.

Izjava 2009: Za evropski model socialnega tržnega gospodarstva

Izjava 2008: Vprašanje kmetijskih podpor in naloge slovenskega kmetijstva

Izjava 2007  Izjava Ekosocialnega foruma Slovenije (ESF.SI) o pomenu kmetijstva in podeželja

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC