English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


NPK - nacionalne poklicne kvalifikacije

Pridobivanje NPK je opredeljeno v Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki določa    

 • postopek in nosilce priprave standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti,
 • pogoje in postopke preverjanja in potrjevanja oz. pridobitve NPK.   

Kaj je certifikat?

 • certifikat je javno veljavna listina, ki jo  posameznik pridobi v skladu s tem zakonom s katero  se izkazuje nacionalna poklicna kvalifikacija  (NPK),
 • pomembno je samo to, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati, pomeni možnost dokazovanja skritega znanja in spretnosti (pridobljenih z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanja iz prejšnjih delovnih mest idr.),  priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja in tudi sredstvo s katerim se beležijo rezultati učenja skozi vse življenje
 • ni pomemben način pridobivanja znanja,
 • pomeni enakovredno merilo spretnostim in znanju, pridobljenem v šolskem sistemu.

Kako se pridobi NPK?

posameznik pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo:
 

 • po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oz. strokovne izobrazbe,
 • po programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s temi programi tako določeno ali
 • če dokaže, da dosega standarde strokovnih znanj in spretnosti sprejete v skladu s tem zakonom.

Komu je namenjena pridobitev NPK?

 • odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
 • odraslim, ki imajo poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti),
 • tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe.

KGZS izvaja postopke preverjanja in potrjevanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 • predelovalec/predelovalka mesa, predelovalec/predelovalka mleka, predelovalec/predelovalka sadja, izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način, poljedelec/ka, vinogradnik/ca, sadjar/ka, zelenjadar/ica, živinorejec/ka.

Vloga KGZS kot izvajalca:

 •  izvede postopek preverjanja in potrjevanja znanja za pridobitev NPK - certifikata in izda kandidatom certifikat,
 • informira kandidate v zvezi s postopkom in pridobitvijo certifikata o NPK, zagotovi svetovanje in pomoč pri pripravi zbirne mape, jih informira o možnosti izobraževanja za pridobitev manjkajočih
  znanj, o uporabi strokovne literature,..
 •  vodi evidenco kandidatov
 • KGZS ima 42 posebej zato usposobljenih svetovalcev (5 - KGZ M. Sobota, 9 - KGZ Ptuj, 3 - KGZ Maribor, 5 -KGZ Celje, 2- KGZ Kranj, 3 - KGZ Ljubljana, 7- KGZ Novo mesto, 7- KGZ Nova Gorica, 1 KGZS).

Dokazovanje poklicne kvalifikacije

Poklicna kvalifikacija se dokaže: na podlagi listin pridobljenih po izobraževalnih programih ali na drug način (potrjevanje), z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj spretnosti in sposobnosti določenih v katalogu (preverjanje).

Kdo opravlja preverjanje in potrjevanje?

Preverjanje in potrjevanje opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje kvalifikacij ki jih imenuje Državni izpitni center. Člani komisij morajo imeti licenco Državnega izpitnega centra.

 

Seznam svetovalk in svetovalcev na kmetijsko gozdarskih zavodih KGZS, pri katerih dobite več informacij glede nacionalne poklicne kvalifikacije si lahko ogledate tukaj:

 

Seznam

Strokovno gradivo

 

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC