English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Volitve v organe KGZS 2016

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v letu 2016 izvedla že pete volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS.

Upravni odbor KGZS je 3. marca 2016 razpisal volitve  in z 2. aprilom 2016 začnejo teči roki za volilna opravila. Na spletni strani www.kgzs.si  so vam od tega datuma dalje na voljo vsi akti, ki urejajo volitve, obrazci za vlaganje kandidatur in razna pojasnila.  V nadaljevanju vam podajamo nekaj osnovnih informacij o poteku volitev.

Kot dan glasovanja za fizične osebe je določena nedelja, 29. maj 2016. Kot dan glasovanja za pravne osebe je določena sreda, 25. maj 2016.

Vlaganje kandidatur

Od dneva razpisa volitev (2. 4. 2016) pa do dneva, ki je določen kot rok za vlaganje kandidatur (za pravne osebe 30.4.2016 do 24h, za fizične osebe pa 4.5.2016 do 24h),  se lahko vlagajo kandidature. Priporočeno je, da se vlagajo na obrazcih.

Opozarjamo, da velja rok dospetja, torej mora biti kandidatura do določenega datuma  do 24.00 na sedežu KGZS.

Vložene kandidature bo pregledala volilna komisija KGZS in najkasneje 6. 5. 2016 (za pravne) oziroma 11. 5. 2016 (za fizične) objavila razglas potrjenih kandidatnih list oziroma kandidatur po vrstnem redu, ki bo določen z žrebom.

Pojasnila

Priporoča se, da vsi zainteresirani preberejo pojasnila, ki jih je pripravila Volilna komisija KGZS, in sicer Pojasnila za fizične osebe  in Pojasnila za pravne osebe. Na voljo so tudi odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z volitvami. 

 

Opozorilo

Danes, 4. maja 2016,  se ob 24.00 izteče rok za vložitev kandidatur za volitve v svet KGZS in svete območnih enot KGZS v skupini fizičnih oseb. Volilna komisija KGZS bo upoštevala kandidature, ki bodo na sedež KGZS prispele do 24. ure. To pomeni, da bodo pravočasne le še kandidature, ki bodo danes dostavljene na sedež KGZS. Vse kandidature, ki bodo danes oddane na pošto, bodo prepozne. Na sedežu  KGZS v Ljubljani, bo do 24. ure organizirano dežurstvo za prevzem kandidatur.  

Po pregledu kandidatur bo Volilna komisija KGZS izdala odločbe o potrditvi ali zavrnitvi kandidatur, izvedla žreb vrstnega reda za glasovnice in najkasneje 11. maja 2016 razglasila seznam kandidatur v skupini fizičnih oseb. Za pravne osebe se bo razglas objavil najkasneje 6. maja 2016. 

 

Pravne osebe so že izvolile svoje predstavnike, fizične osebe pa bodo volile v nedeljo

V sredo, 25. maja, so glasovanje v organe KGZS opravili predstavniki pravnih oseb, ki so tako izbrali svoje predstavnike v svet KGZS in svete območnih enot. V svetu KGZS je en predstavnik pravnih oseb iz vsake od trinajstih območnih enot KGZS. V vsakem svetu območne enote KGZS pa je prav tako en predstavnik pravnih oseb. Neuradni rezultati glasovanja in izid volitev bo znan v nedeljo, 29. maja, ko se bo zaključilo glasovanje fizičnih oseb.

Članice in člani KGZS iz skupine fizičnih oseb so lahko predčasno glasovali v sredo, 25. maja, redno glasovanje pa bo potekalo v nedeljo, 29. maja, od 7. do 19. ure na 252 voliščih po vsej državi. Volilne komisije volilnih enot bodo v nedeljo zvečer po zaprtju volišč zbrale rezultate glasovanja po voliščih in ugotovile neuradne rezultate glasovanja za svojo volilno enoto.

Volilna komisija KGZS bo zbrala in ugotovila neuradne začasne rezultate glasovanja za celotno Slovenijo. Predvidoma bodo prvi, neuradni  rezultati znani v nedeljo, 29. maja, po 22.uri, ko jih bomo objavili na spletni strani KGZS.

Uradni rezultati bodo predvidoma znani po 3. juniju.

 

Znani uradni rezultati volitev

Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na današnji seji ugotovila in razglasila uradne rezultate volitev v svet KGZS in svete območnih enot KGZS v letu 2016.  Pred sprejetjem poročila je bil opravljen še žreb za mesto v svetu KGZS iz območne enote Kranj v skupini pravnih oseb in pa žreb za en mandat v svetu območne enote Kočevje v skupini fizičnih oseb.

Na podlagi uradnih izidov volitev se bo sklicala ustanovna seja novega 49 članskega sveta KGZS, ki bo izvolil nove organe zbornice, in sicer predsednika in dva podpredsednika, upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče in stalno arbitražo. Seja sveta mora biti najkasneje 28. junija 2016, ko dosedanjim organom preneha mandat. 

 

Uradni rezultati volitev

 

Uradni rezultati objavljeni tudi v Uradnem listu

V petek, 3.6.2016 je Volilna komisija KGZS objavila uradne rezultate volitev v organe KGZS v letu 2016. Poročilo o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016 je objavljeno v Uradnem listu RS., št. 40/16 z dne 6.6.2016.   Za 14.6.2016 je sklicana konstitutivna seja sveta KGZS, ko bodo svetniki izmed sebe izvolili predsednika in dva podpredsednika ter druge organe KGZS.  V prilogi objavljamo seznam prejetih glasov po posameznih voliščih.

Hkrati obveščamo, da je Volilna komisija KGZS sprejela tudi popravek pisnih pomot pri prepisovanju iz zapisnikov volilnih komisij volilnih enot  in sicer se v Poročilu o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016 na 14. strani Poročila pri 5. Volilni enoti Kočevje v točki 4, število neveljavnih glasovnic iz »9« popravi v »12«, na 17. strani Poročila pa se pri 9. Volilni enoti Celje, v točki 5,  število veljavnih glasovnic iz »787« spremeni v »743«.

 

Tukaj so na voljo podatki o prejetih glasovih po posameznih voliščih.

 

Pogovor s predsednikom KGZS Cvetkom Zupančičem

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC