English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

S kmetije za vas

Že dvajseto leto zapored vas vabimo k sodelovanju v nagradni akciji, ki jo organizirata Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in ČZD Kmečki glas.

 
Kdo lahko sodeluje?
Sodelujejo lahko kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo in trženjem kmetijskih ali gozdnih pridelkov ter izdelkov v okviru kratkih verig preskrbe s hrano. Prijavijo se lahko tudi kmetije, ki so v preteklosti v akciji že sodelovale in so pomembno izboljšale svojo ponudbo in način prodaje.
 
Kratke verige preskrbe s hrano:
•Krepijo vez med kmeti in potrošniki.
•Izboljšujejo lokalno preskrbo.
•Zagotavljajo višjo prehransko vrednost in varnost živil.
•Zmanjšujejo onesnaženost okolja in odvisnost od globalnega trga.
 
Kaj ocenjujemo?
Pomembni so predvsem izvirnost, dovršenost, način promocije in uspešnost prodaje.
 
Kako poteka ocenjevanje?
Vse, ki se boste prijavili, bo po predhodnem dogovoru obiskala štiričlanska strokovna komisija.
 
Zaključek akcije na AGRI
Kmetije bomo predstavili na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, kjer bomo objavili rezultate akcije in najuspešnejšim kmetijam podelili nagrade. Izbrane kmetije bodo predstavljene v Kmečkem glasu in Zeleni deželi.
 
Kako in do kdaj se prijavite?
Do 15. marca 2015 pošljite izpolnjeno prijavnico skupaj z opisom pridelka oziroma izdelka in načina prodaje ter kopijo registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji., na naslov: 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ul. 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: »S kmetije za Vas 2015«. Zaželeni so tudi fotografije kmetije in izdelkov ter promocijsko gradivo.
 
Prijavnica je objavljena v februarski številki Zelene dežele ali pa jo snemite tukaj.
 

Kupujmo domace

PEFC