English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Inovativni mladi kmet ali kmetica

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju, zato vabita mlade kmetice in kmete k oddaji vlog za izbor Inovativna mlada kmetica, inovativni mladi kmet.

Naziv se podeljuje kandidatu, ki živi in dela na kmetiji, še ni dopolnil 40 let in je z inovativno idejo pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva ter se odlikuje vsaj po enem od naslednjih vidikov:

- da njegove ideje prinašajo novosti pomembne za nadaljnji razvoj,

- da njegove ideje prinašajo izvirne pristope k delu,

- da se vpeljane spremembe odražajo v pozitivnih ekonomskih učinkih na kmetiji.

 

Komisija za izbor odloči o izboru na podlagi naslednjih meril:

inovativnost ideje40 točk
trajnost projekta   15 točk

vpliv na lokalno skupnost in podeželsko območje

(npr. povezovanje v lokalnem območju, ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti)

15 točk
upoštevanje zaščite okolja10 točk
napoved pozitivnega ekonomskega učinka 10 točk
tržna usmerjenost kmetije 10 točk

 

Izbor IMK 2016

Naziv inovativni mladi kmet/kmetica – IMK 2016 bo podeljen osebi, ki bo po oceni strokovne komisije prejela najvišje število točk.

Posebno priznanje bo podeljeno osebi, ki bo prejela najvišje število glasov spletnega glasovanja.

Prijave kandidatur se lahko oddajo po pošti na naslov Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska 6,1000 Ljubljana, osebno v tajništvu KGZS ali po elektronski pošti na naslov kgzs@kgzs.si, s pripisom »IMK 2016«; prijave morajo biti na omenjenem naslovu do 30. junija 2016.

Prijavni obrazec je na voljo na enotah Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS; na spletnih straneh Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (www.kgzs.si) in Zveze slovenske podeželske mladine (www.zspm.si).

Dodatne informacije v zvezi s prijavo h kandidaturi so na voljo na:

·Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pri Andreji Krt Stopar, e-pošta: andreja.krt@kgzs.si, tel.: (01) 51 36 646 in

·Zvezi slovenske podeželske mladine pri Slavici Gašparič e-pošta: info@zspm.si, tel. 041664 017.

 

Povabilo na izbor IMK 2016

 

Prijavni obrazec

 

Kupujmo domace

PEFC