English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijska svetovalna služba, Mestna občina Ptuj in KGZS - Zavod Ptuj, prirejajo 25. razstavo in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ. 

Razstava bo od 15. do 18. maja 2014 v Minoritskem samostanu na Ptuju. Tako kot v preteklih letih bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne komisije in podeljena bodo priznanja za kakovost. Za izdelke, ki so trikrat zapored dobili najvišje priznanje, bodo podeljeni znaki kakovosti. 

 

Kupujmo domace

PEFC