English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Svet KGZS 2016-2020

Predsednik

Cvetko Zupančič,

Vrh pri Višnji gori

Podpredsednik (fizične osebe)

Marjan Golavšek,

Matke pri Prebooldu

Podpredsednik (pravne osebe)

Branko Tomažič,

Vrhpolje pri Vipavi

 

Sonja Arlič, Škale pri Velenju;

Kmečko društvo Cvetko Zupančič

Janez Beja, Konjšica pri Polšniku;

Kmečko društvo Nova Slovenija

Jožica Bolčič, Portorož;

Kmečka lista

Marjan Colja, Coljava pri Komnu;

Pravna oseba, KZ Vinakras Sežana

Matija Čakš, Koretno, Šmarje pri Jelšah;

Lista Vinko But

Franc Černe, Gozd - Reka, Šmartno pri Litiji;

Kmečko društvo Cvetko Zupančič

Branko Dejak, Dolenjii Lazi pri Ribnici;

Kmečka lista

Marjan Hergan,  Zgornje Jablane pri Cirkovcah;

Kmečka lista

Anton Hohler, Spodnje Prebukovje, Šmartno na Pohorju;

Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Marjan Janžekovič, Ptuj;

Pravna oseba: KZ Ptuj

Janko Jeglič, Podbrezje pri Naklem;

Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Andrej Kastelic, Žabja vas pri Novem mestu;

Kmečka lista

Ivan Elija Kodrič, Brje pri Dobravljah;

Forum za kmetijstvo in podeželje SDS

Miroslav Kosi, Dobrava pri Ormožu;

Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Matjaž Krevh, Vič pri Dravogradu;

Kmečka lista

Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve pri Trebnjem;

Kmečko društvo Cvetko Zupančič

Anton Lah, Bečaje pri Cerknici;

Pravna oseba: Župnija Sveti Vid nad Cerknico

Marjan Lesica, Kozarno, Doborovo v Brdih;

Kmečka lista

Miha Leskovar, Skrblje pri Majšperku;

Kmečko društvo Cvetko Zupančič

France Mervar, Vodice;

Pravna oseba, Nadškofija Ljubljana

Gabriel Metelko, Kremen pri Krškem;

Kmečka lista

Vincenc Otoničar, Begunje pri Cerknici;

Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Albin Oven, Dobrova;

Kmečka lista

Anton Perko, Spodnja Velka;

Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Dušan Pintar, Sestranska vas pri Gorenji vasi;

Kmečko društvo Cvetko Zupančič

Janez Porenta, Kranj;

Pravna oseba KGZS Sloga Kranj

Franc Prelesnik, Nemška vas pri Ribnici;

Pravni osebi GO-KO in KZ Ribnica

Jožef Pribožič, Skorno pri Šoštanju;

Pravna oseba Opatijsko mestna župnija Celje

Alojz Puntar, Ivanje selo pri Rakeku;

Kmečko društvo Nova Slovenija

Danica Ramšak, Meža pri Dravogradu;

Pravna oseba KGZ Slovenj Gradec

Franc Režonja, Renkovci pri Turnišču;

Lista Franc Režonja

Danilo Rihtarič, Boračeva pri Radencih;

Pravna oseba KZ Radgona

Rok Sedminek, Podlog v Savinjski dolini;

Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Jože Simončič, Cerov Log pri Šentjerneju;

Pravna oseba, Župnija Šentjernej

Erna Skok, Rošpoh pri Kamnici;

Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Janko Stojkovič, Zgornja Selnica ob Dravi;

Pravna oseba, KZ Selnica ob Dravi

Jože Strgar, Artiče;

Kmečka lista

Franc Strle, Iška pri Igu;

Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Klemen Šavli, Čiginj pri Tolminu;

Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Tomaž Šifrer, Žabnica;

Kmečka lista

Rajko Štefanič, Dragatuš;

Forum za kmetijstvo in podeželje SDS

Alojz Štuhec, Bolehnečeci, Sveti Jurtij ob Ščavnici;

Kmečka lista

Peter Vrisk, Ivenca pri Vojniku;

Kmečka lista

Mihael Zagožen, Volog, Šmartno ob Dreti;

Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Anton Žnideršič, Črnc pri Brežicah;

Kmečka lista

Roman Žveglič, Stržišče pri Sevnici;

Društvo članov Sindikata kmetov

 

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC