English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

 

 

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijska svetovalna služba, Mestna občina Ptuj in KGZS - Zavod Ptuj, prirejajo 26. razstavo in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ. 

 

Razstava bo od 21. do 24. maja 2015 v Minoritskem samostanu na Ptuju. Tako kot v preteklih letih bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne komisije in podeljena bodo priznanja za kakovost. Za izdelke, ki so trikrat zapored dobili najvišje priznanje, bodo podeljeni znaki kakovosti.

 

RAZPIS za sodelovanje je na voljo tukaj.  

 

Pravilniki:

Osnovni pravilnik o ocenjevanju živilskih izdelkov

 

Pavilnik o ocenjevanju kakovosti izdelkov iz sadja 2015

 

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti izdelkov iz žit 2015

 

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti konzerviranih izdelkov iz zelenjave 2015

 

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti mesnih izdelkov 2015

 

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti mlečnih izdelkov 2015

 

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti olja 2015

 

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti sadjevca 2015

 

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti vina 2015

 

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti žganih pijač 2015

 

Pravilnik o ocenjevnju kakovosti aromatiziranega olja 2015

 

Pravilnik o ocenjevnju kakovosti namiznih oljk 2015

 

Pravilnik o ocenjevnju kakovosti oljčnega olja 2015

 

 

 

Zadnji rok za prijavo je 19. februar do 12. ure.

 

 

 

 

 

 

Kupujmo domace

PEFC