English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Razgrnitev volilnih imenikov – 15.4.2016

Na podlagi Sklepa o razgrnitvi volilnih imenikov Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZS), se dne 15.04.2016 razgrnejo volilni imeniki za fizične in pravne osebe članice zbornice za območje trinajstih volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za izvedbo volitev v Svet KGZS in svete območnih enot KGZS v letu 2016.

 

V volilni imenik fizičnih oseb so vpisani člani KGZS, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno članstvo v KGZS v skladu z 9. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04- UPB-1, 26/08, 07/09-Odl.US) oziroma tisti, ki so bili na lastno zahtevo sprejeti v prostovoljno članstvo v zbornici in bodo na dan glasovanja stari najmanj 18 let.

 

V volilni imenik pravnih oseb so vpisani člani KGZS, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno članstvo v KGZS v skladu z 10. členom ZKGZ oziroma so bili na lastno zahtevo sprejeti v prostovoljno članstvo v zbornici.

 

Namen vpogleda v razgrnjeni volilni imenik je, da fizične ali pravne osebe lahko preverijo ali so člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in zatorej lahko sodelujejo na volitvah v organe zbornice. Popravek volilnega imenika lahko zahtevajo v primerih ugotovljenih napak (npr. če niso vpisani v volilni imenik, če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice ali nima volilne pravice na območju tega območja, če je vpisana oseba, ki je umrla, če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanje). Fizične osebe lahko popravke zahtevajo do 14.5.2016, pravne pa do 10.5.2016.  

 

Volilni imeniki se za posamezne volilne (območne) enote razgrnejo dne 15.04.2016 na sedežih območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in sicer:

 

 

1.    Volilna (območna) enota KGZS Nova Gorica: KGZ Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

 

2.    Volilna (območna) enota KGZS Koper: KGZ Nova Gorica, enota Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper

 

3.    Volilna (območna) enota KGZS Kranj: KGZ Kranj, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj

 

4.    Volilna (območna) enota KGZS Ljubljana: KGZ Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

 

5.    Volilna (območna) enota KGZS Kočevje: KGZ Ljubljana, enota Ribnica, Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica

 

6.    Volilna (območna) enota KGZS Postojna: KGZ Nova Gorica, enota Postojna, Cankarjeva ulica 6, 6230 Postojna

 

7.    Volilna (območna) enota KGZS Novo mesto: KGZ Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

 

8.    Volilna (območna) enota KGZS Brežice: KGZ Novo mesto, izpostava Brežice, Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice

 

9.    Volilna (območna) enota KGZS Celje: KGZ Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

 

10.   Volilna (območna) enota KGZS Ptuj: KGZ Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

 

11.   Volilna (območna) enota KGZS Maribor: KGZ Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

 

12.   Volilna (območna) enota KGZS Slovenj Gradec: KGZ Celje, izpostava Slovenj Gradec, Celjska cesta 118, 2380 Slovenj Gradec

 

13.  Volilna (območna) enota KGZS Murska Sobota:  KGZ Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

 

Volilni imenik se v celoti razgrne tudi na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana.

 

Povezave:

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC