English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Javno naročilo Tisk in dostava časopisa Zelena dežela za leto 2018

Na Portalu javnih naročil je bilo 8. januarja 2018 pod številko objave JN000068/2018-W01  objavljeno javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za »Tisk in dostavo časopisa ZELENA DEŽELA«, s sklenitvijo pogodbe do konca leta 2018.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

 

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 18. januarja 2018 do 9. ure.

 

 


Javno naročilo Tisk in dostava časopisa Zelena dežela za leto 2017

Na Portalu javnih naročil je bilo 10. januarja 2017 pod številko objave JN000119/2017-W01  objavljeno javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za »Tisk in dostavo časopisa ZELENA DEŽELA«, s sklenitvijo pogodbe do konca leta 2017.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 19. januarja 2017 do 9. ure.

 


Javno naročilo »Rekonstrukcija objekta, 1. faza, GOI (gradbeno obrtniška in inštalacijska) dela, Poslovna zgradba Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije«, kjer se upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju

Na Portalu javnih naročil je bilo 1. februarja 2016 pod številko objave NMV572/2016 objavljeno javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti s pogajanji za »Rekonstrukcija objekta, 1. faza, GOI (gradbeno obrtniška in inštalacijska) dela, Poslovna zgradba Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije«, kjer se upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

 

 

Rok za oddajo je 11. februar 2016 do 12. ure.

 


Javno naročilo Tisk in dostava časopisa Zelena dežela za leto 2016

Na Portalu javnih naročil je bilo 5. januarja 2016 pod številko objave NMV27/2016  objavljeno javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za »Tisk in dostavo časopisa ZELENA DEŽELA«, s sklenitvijo pogodbe do konca leta 2016.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

 

Rok za oddajo je 14. januarja 2016 do 11. ure.


Javno naročilo Tisk in dostava časopisa Zelena dežela za leto 2015

Na Portalu javnih naročil je bilo 1.12.2014 pod številko objave NMV5414/2014 objavljeno javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za »Tisk in dostavo časopisa ZELENA DEŽELA«, s sklenitvijo pogodbe do konca leta 2015.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

 

Rok za oddajo je 18. december 2014 do 10. ure.


Javno naročilo Tisk in dostava časopisa Zelena dežela za leto 2014

Na Portalu javnih naročil je bil 4.12.2013 pod številko objave JN15381/2013 objavljen javni razpis po predhodni objavi za izbiro izvajalca »Tiskanje in dostava časopisa ZELENA DEŽELA«, s sklenitvijo pogodbe do konca leta 2014.
Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
 
 
Rok za oddajo je 19. december 2013 do 10. ure.

Javno naročilo Letalske storitve za 2013 in 2014

 

Na Portalu javnih naročil je bil 8.4.2013 pod številko JN3936/2013 objavljen javni razpis po predhodni objavi za »LETALSKE STORITVE«, s sklenitvijo okvirnih sporazumov za dobo dveh let oz. do porabe sredstev naročnika. Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 23.4.2013 do 10:00 ure.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 23.4.2013 do 10:00 ure.

 


Javno naročilo Tisk in dostava časopisa Zelena dežela za leto 2013

 

Na Portalu javnih naročil je bil 3.4.2013 pod številko objave JN3747/2013 objavljen javni razpis po predhodni objavi za izbiro izvajalca »Tiskanje in dostava časopisa ZELENA DEŽELA«, s sklenitvijo pogodbe do konca leta 2013.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

 

Rok za oddajo je 11. april 2013 do 10. ure.


Javno naročilo Nakup in dobava električne energije za obdobje 2013 do 2015

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da smo na portalu javnih naročil 23. novembra 2012 pod številko objave JN12714/2012 objavili javno naročilo Nakup in dobava električne energije za obdobje od 2013 do 2015.

Vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

 

Rok za oddajo: 12. december 2012 do 10. ure

 

 

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC