English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo

Seznam članov

ImePriimek 
RajkoŠtefanič

predsednik

FrancPrelesnikpodpredsednik
JanezBejačlan
FrancČernečlan
MarijaFabrici Zafošnikčlanica
MartinJejčiččlan
MarjanJevnikarčlan
JožeKapunčlan
VinkoKoširčlan
AntonMožečlan
VincencOtoničarčlan
AlojzPuntarčlan
IvanReharčlan
JožeŠinkovecčlan
ŠtefanŠtrekeljčlan
MihaelKoprivnikarstrokovni tajnik

 

 


 

24. 04. 2018 Šesta seja: Problem podlubnikov, divjadi in zveri

Lastniki gozdov potisnjeni v kot?

 

Trenutno se pojavljajo težave pri organizaciji sečnje ter prodaje lesa, ki so na trgu kot posledica  vetroloma in podlubnikov. Mnogi lastniki gozdov so potisnjeni v kot in se jih v trenutni situaciji močno izkorišča. Da bi dobili izvajalca manjši lastniki lubadarke v strahu pred kaznijo celo podarijo izvajalcu.

 

Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo pri KGZS zato predlaga, da se začne aktivnosti za vzpostavitev gozdarske svetovalne službe na KGZS, ki bi pomagala lastnikom pri organizaciji sečnje in prodaje.

 

 

Člani so kritični do MKGP in vlade, ker ni sprejetih proaktivnih rešitev in več pomoči lastnikom gozdov. Sprejet zakon za sanacijo podlubnikov namreč nima vključenih bistvenih rešitev, ki jih je predlagala KGZS.  

 

V drugem sklopu so člani odbora obravnavali problem velikih škod zaradi preštevilne divjadi, ki onemogoča pomlajevanje gozdov ter enormno povečanje števila zveri za več kot 1/3 v zadnjih osmih letih.  Da situacija ni vzdržna podkrepi tudi peticija, ki jo je podpisala večina nevladnih organizacij v kmetijstvu in nad 6000 posameznikov.  Poleg tega se vedno bolj širijo tudi neavtohtone vrste kot sta šakal, bober, ki jih bo potrebno nujno začeti upravljati. (MK)


29. 01. 2018 Peta seja: Zakon o gozdovih mora bolj upoštevati lastninske pravice

 

Na peti seji strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije  so obravnavali problem škod v gozdovih po vetrolomu, predlog za novo poenoteno klasifikacijo hlodovine, predloge za spremembo zakonodaje na področju turistične rabe gozdov ter problem širitve volka na Primorskem.

Odbor se je seznanil  s predlogom urgentnega zakona, ter amandmaji, ki jih je pripravila KGZS za področje podlubnikov in  vetroloma.

Amandmaji se nanašajo na naslednje vsebine:

  • za poškodovane površine se predlaga oprostitev katastrskega dohodka za 30 let,
  • za materiale in sredstva, prejeta za obnovo gozda naj se ne bi plačevalo dohodke in se ne bi štela v dohodek,
  • povečala naj bi se priznana trošarina,
  • najbolj oškodovani lastniki pa bodo (v kolikor bodo amandmaji sprejeti) upravičeni do oprostitve plačevanja prispevkov za socialno in pokojninsko varstvo (prispevki se bodo upoštevali kot plačani).

Odbor opozarja, da je treba zaradi velike razpršenosti poškodovanega drevja pristopiti nadvse resno k ukrepom za preprečitev nadaljnje škode po podlubnikih.

Odbor podpira aktivnosti za krepitev Slovenije kot zelene turistične destinacje vendar hkrati opozarja na velike probleme, ki jih obiskovalci povzročajo v gozdovih, še posebej v času povečanega obsega gozdarskih del. Nov zakon o gozdovih mora bolj upoštevati lastninske pravice. 

Odbor nadalje opozarja da je širitev volka na nova območja nedopustna ter da se je treba o tem uskladiti z rejci in lokalnimi skupnostmi. Na to temo je tako že predvidena okrogla miza v Vipavi 6. februarja, v marcu pa je predviden tudi posvet v državnem svetu. (MK)

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC