English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Oljkarstvo

Oljka uspeva v območju z mediteranskim podnebjem. Ker je naše območje (slovensko) na meji možnosti pridelave, imamo nasade le na mikrolokacijsko ugodnejših legah v Slovenski Istri, na Vipavskem in v Brdih. Izbira primerne lege je zelo pomembna. Zimske pozebe so omejitveni faktor pridelave pri nas. V povprečju se pojavijo trikrat v stoletju, so različno intenzivne in prizadenejo eno do štiri rodna leta.


Oljčniki so po površinah druga sadna vrsta (takoj za jablano). Imamo veliko tradicijo pridelave že več stoletij predvsem v Slovenski Istri. Ocenjujemo, da imamo v Sloveniji približno 1450 ha nasadov, večina površin ( 95 %) je v Slovenski Istri.


Ocenjuje se, da se z pridelovanjem oljk ukvarja preko 2000 pridelovalcev. Velik je delež tistih, ki pridelajo olje le za lastne potrebe. Delež tržne pridelave znaša 64 %.
Strokovno svetovanje pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije na področju oljkarstva poteka preko Oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS-Zavodu  Nova Gorica in preko Poskusnega centra za oljkarstvo pri KGZS-Zavodu Nova Gorica.

 

Glavne aktivnosti kmetijske svetovalne službe pri oljkarstvu:

a) Izobraževanje

Že leta se posveča veliko pozornosti izobraževanju. Vsako leto se organizirajo različna predavanja, prikazi in tečaji (poudarek je na tečajih «Rezi«). Programi so prilagojeni tako večjim tržnim pridelovalcem, kot tudi ljubiteljem. Cilj je povečanje pridelkov, kakovosti in naravi prijazna pridelava.

b) Svetovanje

 • pri napravi novih nasadov z ogledi terena, načrtovanjem agromelioracije in zasaditve
 • pri negi nasada in problemih, ki se pojavljajo v proizvodnji
 • varstvo pred boleznimi in škodljivci
 • kako do kvalitetnega olja
 • ekonomika pridelave

c) Prognostična služba

 • spremljanje leta oljčne muhe na različnih lokacijah
 • spremljanje leta oljčnega molja na različnih lokacijah
 • spremljanje razvoja oljkovega kaparja
 • spremljanje ostalih bolezni in škodljivcev
 • obveščanje in nasveti
Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC