English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Sektor za kmetijsko svetovanje

Vodja sektorja I 

Področje dela: izvajanje kakovosti dela JSKS
Anton Jagodic
T: (01) 51 36  710

E: anton.jagodic@kgzs.si
 

Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj

Vodja oddelka I 

Področje dela: izvajanje kakovosti dela JSKS in pomoč pri vodenju sektorja
mag. Olga Oblak
T: (01) 51 36 682
E: olga.oblak@kgzs.si

 

Višja koordinatorka

Področje dela: knjigovodstvo na kmetiji, socialno podjetništvo, strukturna politika, razvoj podeželja in izvajanje kakovosti svetovanja, trženje
Darja Pipan
T: (01) 51 36 628
E: darja.pipan@kgzs.si

 

Višja koordinator

 

Področje dela: razvoj novih metod dela in izboljšanja kakovosti svetovanja, sistem CECRA
Igor Hrovatič
T: (01) 51 36 694
E: igor.hrovatic@kgzs.si

 

Višja sodelavka III

Področje dela: izobraževanje in usposabljanje v kmetijstvu (vključno NPK), uveljavljanje ukrepov kmetijske politike, razvoj podeželja
Marinka Korošec
T: (01) 51 36 677
E: marinka.korosec@kgzs.si

 

Svetovalec VII/1 (I)

Področje dela: strokovno-tehnično delo, mladi kmetje in nekateri ukrepi razvoja podeželja
Jože Očko
T: (01) 51 36 696
E: joze.ocko@kgzs.si

 

Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu

Vodja oddelka III

Področje dela: rastlinska pridelava, varstvo rastlin, hmeljarstvo, podnebne spremembe, varstvo narave in okolja (vključno posebna varovana območja in območje Natura 2000), upravljanje in varovanje voda in sheme kakovosti
dr. Dušica Majer
T: (01) 51 36 684
E: dusica.majer@kgzs.si
 

Višji koordinator

Področje dela: sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo, namakanje, kmetijsko zemljiška politika in kmetijska zemljišča, prostorsko načrtovanje, varstvo rastlin, sheme kakovosti
Vojmir Bizjak
T: (01) 51 36 648
E: vojko.bizjak@kgzs.si

 

Višja koordinatorka

Področja dela:  poljedelstvo, travništvo, pridelovanje krme, pašništvo, vrtnarstvo, varstvo rastlin in gojenje posebnih rastlinskih vrst
Tončka Jesenko
T: (01) 51 36 636
E: toncka.jesenko@kgzs.si

 

Višja koordinatorka

Področje dela:  varna hrana, kratke verige in promocija hrane, sheme kakovosti, reja neprežvekovalcev: prašičjereja, ter ostale in posebne živalske vrste
Gabrijela Salobir
T: (01) 51 36 634
E: gabrijela.salobir@kgzs.si

 

Višja koordinatorka

Področje dela:  gradnje kmetijskih objektov, reja prežvekovalcev: govedoreja, drobnica
Alberta Zorko
T: (01) 51 36 665
E: alberta.zorko@kgzs.si

 

Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja 

Vodja oddelka III

Področje dela: ukrepi kmetijske politike (koordinacija elektronskega izpolnjevanja zbirnih vlog) in razvoj podeželja
dr. Jernej Demšar
T: (01) 51 36 676
E: jernej.demsar@kgzs.si

 

Višja koordinatorka

Področja dela: ekonomika kmetijstva (vključno investicije), obdavčitve v kmetijstvu in nekateri ukrepi razvoja podeželja
mag. Neva Pajntar
T: (01) 51 36 656
E: neva.pajntar@kgzs.si
 

Višja koordinatorka

Področja dela: ukrepi in razpisi programa razvoja podeželja ter ostalih virov
Barbara Trunkelj
T: (01) 51 36 644
E: barbara.trunkelj@kgzs.si
 

Višja koordinatorka 
Področja dela: razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, družbene storitve na podeželju (delo s kmečko družino), varstvo in zdravje pri delu, nekateri ukrepi razvoja podeželja, trženje, delo z društvi in podeželsko mladino

Andreja Krt Stopar
T: (01) 51 36 646
E: andreja.krt@kgzs.si

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC