English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Vse o zbirnih vlogah - DOPOLNJENO (24. september)

 

Poziv kmetom:  Oddaja obrazca "Oddaja in prejem živinskih gnojil" 

Agencija poziva vse nosilec kmetijskih gospodarstev, ki v letu 2015 uveljavljajo katerikoli ukrep kmetijske politike in so zavezanci za izpolnjevanje navzkrižne skladnosti, da izpolnjene OBRAZCE ZA ODDAJO IN PREJEM ŽIVINSKIH GNOJIL pošljejo na Agencijo najkasneje do 15. novembra 2015 oz. v katastrskih občinah v območju s submediteranskim podnebjem najpozneje do 1. decembra 2015. 

 

Obvezna usposabljanja za ukrepe KOPOP

Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4-urnega usposabljanja. 

V letu 2015 je potrebno usposabljanje opraviti do 20. 12. 2015! – rezervnih terminov ni!

 


Tehnološka navodila za izvajanje KOPOP operacij

Za pravilno in uspešno izvajanje kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil so bila pripravljena tehnološka navodila za izvajanje operacij VINOGRADNIŠTVO, TRAJNO TRAVINJE, POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO, HMELJARSTVO; SADJARSTVO

 

Teh navodila KOPOP - poljedelstvo in zelenjadarstvo - 24 6 15

Teh navodila KOPOP - hmeljarstvo - 16 6 15

Teh navodila KOPOP - sadjarstvo - 16 6 15

Teh navodila KOPOP - vinogradnistvo - 16 6 15

Teh navodila KOPOP - trajno travinje I in II - 16 6 15

 


Oddaja zbirnih vlog 2015

Sedaj je pravi čas, da uredite vse potrebno, da bo oddaja vloge potekala hitro in brez zapletov.

Bodite pozorni na izobraževanja, poiščite informacije o pogojih za uveljavljanje ukrepov SKP in  uredite GERK-e.

Več o kampanji oziroma dodatne informacije o zbirnih vlogah lahko dobite na tej spletni strani.

Zakonodaja

Navodila 

Obrazci

Podatki o kmetijskem gospodarstvu

Članki

Predstavitve z izobraževanja za kmetijske svetovalce

Kontakti
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC