English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Socialno podjetništvo je priložnost za reševanje družbenih problemov, spodbujanje sodelovanja ter ustvarjanja novih, kakovostnih delovnih mest tudi v kmetijstvu in na podeželju.

V kmetijstvu in na podeželju je velik izziv ustvariti zelena delovna mesta, ki prispevajo k ohranitvi kakovosti okolja, kar lahko dosežemo z ekološkim kmetijstvom, učinkovito rabo naravnih virov, povezovanjem gozdno-lesne verige, proizvodnje energije iz obnovljivih virov, povečanjem energetske učinkovitosti, trajnostnim turizmom ter ohranjanjem kulturne in naravne dediščine. Okolje na podeželju in na kmetijah nudi veliko priložnosti tudi za zaposlovanje ranljivih oseb kot tudi razvoj različnih socialnih storitev. Vse te dejavnosti se lahko odvijajo v okviru »klasične« podjetniške organizacije, osnovne kmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti, ena od možnosti pa je tudi registracija socialnega podjetja.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in kmetijsko gozdarski zavodi izvajamo različne aktivnosti za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva, ki obsegajo:

· izvajanje pozitivne promocije socialnega podjetništva na podeželju,

· pomoč pri registraciji/statusu socialnega podjetja,

· oblikovanje in razvoj socialno podjetniških idej,

· izobraževanje in pripravo različnih dogodkov s področja socialnega podjetništva v kmetijstvu in na podeželju,

· svetovanje pri prijavi na razpise in črpanju sredstev (pomoč pri pripravi vlog in izdelavi poslovnih načrtov),

· sodelovanje pri odpravi administrativnih ovir za vzpostavitev in delovanje socialnih podjetij

· sodelovanje in svetovanje pri pripravi zakonodaje s področja socialnega podjetništva.

Področje socialnega podjetništva se na KGZS izvaja na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo (SKG), Oddelku za razvoj podeželja (ORP). Za realizacijo delovnih nalog je na SKG-ju zadolžena Darja Pipan (01/513 66 28, darja.pipan@kgzs.si), ki koordinira tudi delo strokovne skupine za socialno podjetništvo.

 

Strokovno skupino sestavljajo člani iz KGZS in KGZ-jev:

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije/

Kmetijsko gozdarski zavod

Strokovni sodelavec(ka)

e-pošta

Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo

Darja Pipan

darja.pipan@kgzs.si

Celje

Jožica Krašovec

Mojca Krivec

Vesna Mihalič

jozica.krasovec@ce.kgzs.si

mojca.krivec@ce.kgzs.si

vesna. mihalic@ce.kgzs.si

Kranj

Milena Črv

milena.crv@kr.kgzs.si

Ljubljana

Janko Debeljak

janko.debeljak@lj.kgzs.si

Maribor

Andrej Jamšek

andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si

Murska Sobota

Jožica Kapun Maršik

jozica.kapun-marsik@gov.si

Nova Gorica

Michaela Vidič

Darja Zadnik

michaela.vidic@go.kgzs.si

darja.zadnik@go.kgzs.si

Novo mesto

Andreja Absec

andreja.absec@siol.net

Ptuj

Slavica Strelec

Cvetka Bogdan

slavica.strelec@kgz-ptuj.si

terezija.bogdan@kgz-ptuj.si

 

Vse zainteresirane, ki bi želeli pridobiti dodatne informacije s področja socialnega podjetništva na podeželju oz. imate željo, da bi realizirali socialno podjetniško idejo ali pa ustanovili podjetje po načelih socialnega podjetništva, vabimo, da kontaktirate člane strokovne skupine.

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC