English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Info točke KGZS

V kolikor ste zainteresirani za prijavo na razpis za nepovratna sredstva, se lahko obrnete po nasvet na info točko iz spodnjega seznama, ki je najbližja sedežu vaše kmetije. Poleg telefonskega svetovanja se lahko dogovorite tudi za osebno svetovanje in ogled situacije na vaši kmetiji.

Ob odprtju vsakega razpisa iz nalsova PRP 2014-2020 so na področju KGZS-kmetijsko gozdarskih zavodov organizirana tudi razna izobraževanja, okrogle mize in delavnice, zato pozorno spremljajte obvestila na spletnih straneh KGZS - zavodov oziroma KGZS.  

  • Informacijske točke za investicijske razpise v kmetijstvu in gozdarstvu ter za ukrep SODELOVANJE iz naslova PRP 2014-2020

Špela Drnovšek

 

KGZS - Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T:01 513 07 16

spela.drnovsek@lj.kgzs.si

Lidija Šnut

KGZS - Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04 280 46 16

lidija.snut@kr.kgzs.si

Felicita Domiter

KGZS - Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

T: 02 749 36 39  

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Slavko Petovar

KGZS - Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

T: 02 539 14 42

slavko.petovar@gov.si

Simona Hauptman

KGZS - Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49 12

simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

Zdenka Kramar

KGZS - Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

T: 07 373 05 74

zdenka.kramar@kgzs-zavodnm.si

Mojca Krivec

KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 03 490 75 86

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Darja Jeriček

KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 02 824 69 23

darja.jericek@ce.kgzs.si

Michaela Vidič

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 335 12 12  

michaela.vidic@go.kgzs.si

Darja Zadnik

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

 

 

Strokovna skupina za namakanje

svetuje in nudi pomoč pri izdelavi  Obvezne vsebine načrta namakanja za pridobitev sredstev na javnih razpisih za podukrep 4.1 podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Ana Ogorelec

KGZS - Zavod Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 895 38 76

ana.ogorelec@lj.kgzs.si

Marija Kalan

KGZS - Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04 280 46 32

marija.kalan@kr.kgzs.si

Peter Pribožič

KGZS - Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

T: 02 749 36 22

peter.pribozic@kgz-ptuj.si

Miran Torič

KGZS - Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

T: 02 539 14 35

miran.toric@gov.si

Draga Zadravec

KGZS - Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49 19

draga.zadravec@kmetijski-zavod.si

Andreja Brence

KGZS - Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

T: 07 373 05 75

andreja.brence@kgzs-zavodnm.si

Irena Friškovec

KGZS - Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje

T: 03  710 17 85

irena.friskovec@ce.kgzs.si

Irena Vrhovnik

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 631 04 78  

irena.vrhovnik@go.kgzs.si

Rajko Črv

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05 367 10 75

 rajko.crv@go.kgzs.si

 

Info točke za razpise v gozdarstvu iz naslova PRP 2014-2020

Andrej Andoljšek

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 513 66 30

andrej.andoljsek@kgzs.si

Mihael Koprivnikar

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 513 67 02

miha.koprivnikar@kgzs.si

Egon Rebec

KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T: 01 513 66 31

egon.rebec@kgzs.si

 

Info točke za razpise Ukrepa  M3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila


Erika Boltar

KGZS Zavod Kranj, Enota Radovljica, Rožna dolina 50,   4248 Lesce

(04) 535 36 29

erika.boltar@kr.kgzs.si

Michaela Vidič

KGZS - Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

(05) 335 12 12  

michaela.vidic@go.kgzs.si

Darja Zadnik

KGZS Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

(05) 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

 


Vladka Turk Mate

KGZS Zavod Ljubljana, Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica

(01) 837 32 54

vladka.turk-mate@lj.kgzs.si


Andreja Absec

KGZS Zavod Novo mesto, Izpostava Črnomelj - Metlika, Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj

(07) 30 56 210

andreja.absec@kgzs-zavodnm.si


Polona Starc

KGZS Zavod Celje, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje

(03) 490 75 88

polona.starc@ce.kgzs.si


Tamara Korošec

KGZS Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

(02) 22 84 919

tamara.korosec@kmetijski-zavod.si


Slavica Strelec

KGZS zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

(02) 749 36 45

slavica.strelec@kgz-ptuj.si


Robert Jelen

KGZS zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

(02) 539 14 42

r.jelen@gov.si

 

Arhiv izobraževanj 2016/2017

Arhiv izvedenih izobraževanj v 2016

 

Koordinator specialistov za razvoj podeželja v okviru KGZS:

Barbara Trunkelj

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

T:  (01) 513 66 64

barbara.trunkelj@kgzs.si

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC