English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Javno naročilo 430-81/2016 : Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2016

 

Ekološko kmetovanje (ukrep M11 ) je v aktualnem PRP 2014 -2020 samostojen ukrep, ki je namenjen podpori izvajanju praks ekološkega kmetovanja. Plačila v tem ukrepu so spodbuda kmetom, ki z izbiro ekološkega gospodarjenja opravljajo naloge skrbnika okolja in s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranjajo naravo, varujejo vode in tla, vzdržujejo krajino, zagotavljajo pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin. Ker te aktivnosti predstavljajo dodatno ekonomsko obremenitev, se sredstva dodelijo tistim kmetom, ki prostovoljno izvajajo prakse in metode ekološkega kmetovanja, kot je določeno z Uredbo 834/2007/ES in njenimi dopolnitvami.

 

Cilj naloge je usposabljanje kmetov, ki bodo oz. so vstopili v ukrep EK in je pogoj za uspešno izvajanje ukrepa v programskem obdobju 2014–2020, saj ekološko kmetovanje zahteva specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. S tovrstnim znanjem kmetijska gospodarstva prispevajo tudi k izboljšanju gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti.

 

Glavne dejavnosti so priprava gradiv za predavatelje za izvedbo rednih usposabljanj, priprava gradiv za udeležence usposabljanj, izbor lokacij usposabljanj, seznanjanje in vabljenje vključenih ukrep Ekološko kmetijstvo, izvedba usposabljanj, vpis udeležencev usposabljanj in izpolnjenih anket v aplikacijo  »Evidenca izobraževanj kmetijskih gospodarstev« ter priprava analize anket, izdaja potrdil udeležencem ter objava gradiv in video posnetkov.

 

Pričakovani rezultati so pridobljeno začetno oziroma dodatno  znanje o praksah ekološkega kmetovanja, ki zahtevajo specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. S tovrstnim znanjem kmetijska gospodarstva prispevajo tudi k izboljšanju gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti.


PROGRAM USPOSABLJANJ

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za vključene v ukrep EK iz PRP 2014 – 2020 


GRADIVO

Usposabljanje za EK - osnovni, Posnetek predavanja

 

Usposabljanje za EK - nadaljevalni, Posnetek predavanja

 

 
Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC