English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2016 - govedoreja

 

POVZETEK:

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo v okviru izvedbe javnega naročila »Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2016«, štev. 430-102/2016 z dne 10. 8. 2016 in pogodbe štev. 233-16-320004 z dne 17.10.2016, izvajala redna usposabljanja za leto 2016 za kmete, ki so vključeni v ukrep Dobrobit živali.
Usposabljanja bodo izvedena na območju Republike Slovenije in zajemajo področje  govedoreje in prašičereje.
 
Usposabljanja bodo izvedena v mesecih oktober, november in december leta 2016.
 

CILJ:

Usposabljanje rejcev, ki so vstopili v ukrep DŽ iz PRP 2014–2020 za boljše ravnanje z živalmi,  dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranja rejcev o izvajanju ukrepa DŽ (zahteve, najpogostejše napake, tekoča problematika, novosti ipd.).   
 

AKTIVNOSTI:

USPOSABLJANJE ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI – GOVEDO
 
Vsebina usposabljanj v obsegu štirih ur:
 • pašništvo (ureditev pašnika, sistemi paše, ograjevanje in varovanje, pašna oprema, rudnine, voda in senca na pašniku…);
 • ravnanje z govedom;
 • etologija (obnašanje govedi in govedu prilagojeni načini reje);
 • preventiva in zdravstveno varstvo govedi (zajedavci pašnih živali, znamenja okuženosti, razmnoževanje zajedavcev, omejevanje širjenja zajedavcev ipd.).
 
USPOSABLJANJE ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI – PRAŠIČI
 
Vsebina usposabljanj v obsegu štirih ur:
 • ravnanje rejca s prašiči (ravnanje in postopki s prašiči, rejska opravila…);
 • etologija prašičev in živalim prilagojene reje (obnašanje in potrebe prašičev, živalim prilagojena reja in sistemi vhlevitev, zoohigienski normativi…);
 • preventiva in zdravstveno varstvo prašičev (preprečevanje vnosa bolezni in pojava zdravstvenih težav – biovarnostni ukrepi.
 
PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:
 
Usposobljeni kmetje za izvajanje zahtev ukrepa Dobrobit živali, kar pomeni razumevanje pomena dobrobiti živali in s tem povezano boljši pogoji reje živali.

PROGRAM USPOSABLJANJ


GRADIVO

Dobrobit živali - govedoreja, Posnetek predavanja

 

 
Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC