English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017


Cilj javnega naročila je izdelava programov aktivnosti za kmetijska gospodarstva (KMG), ki želijo vstopiti v ukrep Kmetijsko okoljska podnebna plačila (KOPOP) oziroma v ukrep Ekološko kmetovanje (EK). Program aktivnosti opredeljuje možen izbor operacij in zahtev za ukrep KOPOP oziroma ukrep EK ter možen izbor kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa ter med ukrepoma. Vsebuje obrazložitve namena in načina izvajanja posamezne zahteve. Za posamezno KMG izvajalci svetovanj izdelajo program aktivnosti le enkrat v programskem obdobju 2014-2020, in sicer pred vstopom v ukrep KOPOP oziroma ukrep EK. Program aktivnosti in prisotnost na usposabljanju sta pogoja za oddajo zbirne vloge z zahtevki KOPOP in EK.

 

Vsebina programa aktivnosti se prilagodi vsakemu posameznemu KMG glede na zahteve ukrepa KOPOP oziroma ukrepa EK, ki jih KMG izbere. Program obsega najmanj podatke o KMG, nosilcu KMG, zemljiščih, grafičnih evidencah in živalih, izbranih operacijah oziroma zahtevah iz 20. člena uredbe KOPOP, EK in OMD, zasnovi kolobarja, če KMG izbere zahtevo iz 23. člena uredbe KOPOP, EK in OMD, analizi tal in gnojilnem načrtu, če se na KMG uporabljajo mineralna gnojila, vodenju evidenc uporabe živinskih in mineralnih gnojilih na KMG, načrtu ureditve pašnika in paše, če KMG izbere zahteve v okviru operacije iz prvega odstavka 96. člena uredbe KOPOP, EK in OMD in za ukrep EK o vključenosti v EK semenarjenje, EK čebelarjenje in v EK rejo živali.

 

Rezultat javnega naročila bodo izdelani programi aktivnosti za leti 2016 in 2017, ki želijo vstopiti v ukrep KOPOP in EK.


Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC