English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016


 

Cilj javnega naročila je izdelava Načrta preusmeritve kmetijskega (PEK) gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leti 2015 in 2016.

 

Načrt PEK obsega najmanj popis podatkov o kmetijskem gospodarstvu, podatkov o zemljiščih ter živalih na kmetijskem gospodarstvu, popis ukrepov in možnosti preusmeritve (vključno z načrtom rastlinske proizvodnje oz. načrtom upravljanja ekološke enote za vzrejo živali), prispevka izvajanja ukrepa k prilagajanju oz. blaženju podnebnih sprememb, varovanju voda, tal zraka in habitatov. Izvajalec načrt PEK izdela za vsa KMG, ki se prvo leto preusmerjajo v prakse in metode ekološkega kmetovanja in so prijavljena v kontrolo ekološke pridelave pri organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oz. predelave najpozneje do 31. decembra pred letom vstopa v ukrep Ekološko kmetovanje iz PRP 2014-2020.

 

Rezultat javnega naročila bodo izdelani načrti preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja.


Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC