English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

PREDHODNA USPOSABLJANJA KOPOP

KGZS je kandidirala in bila izbrana na prvem in drugem javnem razpisu za izvedbo projekta z naslovom:

Predhodno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz programa razvoja podeželja republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020

 

Termin:

 

Usposabljanja prvega javnega razpisa so bila izvedena v obdobju od septembra 2014 do februarja 2015, usposabljanja drugega javnega razpisa pa od februarja do maja 2015.

 

Cilji in namen:

 

S predhodnim usposabljanjem za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz PRP 2014-2020 se kmete seznani s shemo ukrepa, poleg tega pa opravljeno usposabljanje predstavlja tudi izpolnitev enega od pogojev upravičenosti za vstop v ta ukrep, saj brez opravljenega predhodnega usposabljanja, ki je predmet javnega naročila, kmetje ne bodo mogli vstopati v ukrep.

Ker bodo v okviru navedenega usposabljanja prikazane tudi najpogostejše napake pri izvajanju tovrstnega ukrepa v programskem obdobju 2007-2013, bo to usposabljanje prispevalo tudi k boljšemu razumevanju zahtev in koncepta ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil in s tem tudi k zmanjševanju stopnje napake pri izpolnjevanju zahtev, ki so se kot kritične izkazale v programskem obdobju 2007-2013.

 

Vsebine usposabljanj: 

 

Odvzem vzorcev tal za analizo

0,50

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP

0,50

Predstavitev ukrepa KOPOP

4,00

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam

0,50

Varovanje voda in ukrep KOPOP

0,50

 

Izvedba javnega naročila:

 

Prvo javno naročilo obsega usposobitev 10.000 kmetov, drugo pa 8.000 kmetov.  Posamezno usposabljanje je izvedeno v obsegu 6 ur.

Usposabljanja bodo izvedena v 223 ponovitvah, pri čemer je upoštevano, da število udeležencev na posameznem usposabljanju omogoča normalno spremljanje usposabljanja ter da je, ob upoštevanju racionalnosti, v čim večji možni meri lokacijsko približano poslušalcem.

Na koncu usposabljanj so podatki o udeležencih vpisani v aplikacijo »Evidenca izobraževanj kmetijskih gospodarstev«, ki jo vodi MKGP. Udeležencem, ki želijo prejeti potrdilo o udeležbi na predhodnem usposabljanju za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP, so v roku 15 dni po zaključenem usposabljanju izdana potrdila o udeležbi, na katerem bo naveden izvajalec usposabljanja, vsebine, predavatelji ter datum in kraj usposabljanja.

 

Izvajalec javnega naročila je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s podizvajalci:

 

 • Kmetijsko gozdarski zavod Celje,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto in
 • Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj.

 

Financiranje:

 

Storitev je financirana iz ukrepa Tehnične pomoči iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC