English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


JN Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je usposabljanje mladih kmetov oz. upravičencev, katerih odločbe o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete so v letih 2016, 2017 in 2018 postale pravnomočne in so v svojih poslovnih načrtih načrtovali izobraževanje v okviru cilja 10.1 Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.

CILJ USPOSABLJANJA

Cilj JN je usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2018. S tem podukrepom želimo zagotavljati lažje začetek opravljanje kmetijske dejavnosti z ustreznim usposabljanjem kmetov, zlasti v smislu medgeneracijskega pomlajevanja kmetij.

UPRAVIČENCI USPOSABLJANJA

Upravičenci usposabljanja so mladi kmetje oz. tisti upravičenci, katerih odločbe o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete so v letih 2016, 2017 in 2018 postale pravnomočne in so v svojih poslovnih načrtih načrtovali izobraževanje v okviru cilja 10.1, ki predstavlja cilj vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.

NAMEN USPOSABLJANJA MLADIH KMETOV

S tem usposabljanjem želimo, da bi upravičenci pridobili kar največ informacij in novih znanj za nadaljnje načrtovanje gospodarjenja in samo delo na prevzeti kmetiji in obenem dosegali boljšo konkurenčnost. Mladi kmetje ob prevzemu kmetije in vstopu v podukrep potrebujejo za zagon kmetije veliko znanj, ki jih sicer ne morejo dobiti iz drugih virov.

Generacije mladih kmetov, ki so jim bile izdane odločbe v okviru podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, dosegajo v povprečju dokaj visoko raven izobrazbe, vendar pa so potrebna tudi specifična znanja kot so vsebine ekonomike kmetijskih gospodarstev, poznavanje različnih oblik zavarovanja in vsebine zagotavljanja kakovosti, promocije kmetijskih pridelkov in proizvodov ter plasiranja proizvodov na trg.

Usposabljanje je 25-urno.

OBVEZNOST UPRAVIČENCEV DO USPOSABLJANJA

Upravičenci so fizične osebe in pravne osebe, ki se še niso udeležili tovrstnega izobraževanja v preteklih letih.

Udeleženci usposabljanja morajo imeti odločbo o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je postala pravnomočna v letih 2016, 2017 ali 2018.

VSEBINE OZIROMA TEMATSKI SKLOPI USPOSABLJANJ

  1. ekonomika kmetijskega gospodarstva (15 ur);
  2. zavarovanja, zagotavljanje kakovosti, promocija kmetijskih pridelkov in proizvodov, plasiranje proizvodov na trg (10 ur) z vključenima dvema izbirnima skupinama A, ki vključuje znanja iz področja povezovanje in skupnega nastopa na trgu ter skupino B z vsebinami iz znanj iz promocije, načinov distribucije, grafične podobe, tržne niše in neposredne prodaje)

Izvedba usposabljanj

Vabilo na usposabljanje 2018

Članki

Za uspešno gospodarjenje, ZD 148 - avgust 2018

Gradivo

Gradivo za usposabljanje mladih prevzemnikov kmetij 2018

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC