English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2017

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru javnega naročila izvaja usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa EK iz PRP 2014–2020 za leto 2017.

Usposabljanje je namenjeno  kmetom, ki bodo oz. so vstopili v ukrep EK, in je pogoj za uspešno izvajanje ukrepa v programskem obdobju 2014–2020, saj ekološko kmetovanje zahteva specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu. S tovrstnim znanjem kmetijska gospodarstva prispevajo tudi k izboljšanju gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti. Usposabljanje bo izvedeno v obliki osnovnega in nadaljevalnega usposabljanja.  Z njima se bo  udeležencem zagotovilo  informacije, potrebne za uspešno izvajanje ukrepa EK iz PRP 2014 – 2020.

Usposabljanja bodo trajala 6 ur. Vsebine predavanj so razdeljene  na štiri sklope

  1. izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);
  2. varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);
  3. ekološko čebelarjenje (1 ura) ali ekološko semenarjenje (1 ura) ali trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
  4. predstavitve dobrih praks (2 uri).

 

Za natančnejše informacije o krajih in vsebinah usposabljanj se pozanimajte na svojem kmetijsko gozdarskem zavodu.


PROGRAM USPOSABLJANJ

Obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje za leto 2017, 28.9.2017


GRADIVO


IZVEDBA USPOSABLJANJ

Video posnetek - Domžale, 9. november 2017

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC