English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2017 - govedoreja

 

POVZETEK:

Usposabljanja na področju dobrobiti živali opredeljuje tudi 8. člen Uredbe o ukrepu Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, v letu 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 86/16 - popr.) ter 4. člen Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15 in 68/16). Z usposabljanjem, ki se nanaša na vsebine dobrobiti živali, se kmetom zagotovi informacije, potrebne za uspešno izvajanje ukrepa DŽ, na področju govedoreje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

 

CILJ:

Cilj usposabljanja rejcev, ki so vstopili v ukrep DŽ, na področju govedoreje, iz PRP 2014–2020, je dvig ozaveščenosti in razumevanja pomena dobrobiti živali ter informiranja rejcev o izvajanju ukrepa DŽ, na področju govedoreje (zahteve, najpogostejše napake, tekoča problematika, novosti ipd.).

Ker bodo v okviru navedenega usposabljanja predstavljene za rejce pomembne vsebine, bo to usposabljanje prispevalo k boljšemu razumevanju zahtev ukrepa DŽ, na področju govedoreje.   
 

AKTIVNOSTI:

Glavne dejavnosti so priprava gradiv za predavatelje za izvedbo rednih usposabljanj, priprava gradiv za udeležence usposabljanj, izbor lokacij usposabljanj, seznanjanje in vabljenje vključenih v KOPOP, izvedba usposabljanj, vpis udeležencev usposabljanj in izpolnjenih anket v aplikacijo  »Evidenca izobraževanj kmetijskih gospodarstev« ter priprava analize anket, izdaja potrdil udeležencem ter objava gradiv in video posnetkov.

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

Pričakovani rezultat v okviru usposabljanja z vidika dobrobiti živali, na področju govedoreje, so pridobljena znanja z naslednjih področij:

1.    predstavitev zahtev in pogojev za ukrep DŽ, na področju govedoreje

2.    pašništvo

3.    preventiva in zdravstveno varstvo goveda


GRADIVO

Dobrobit živali - govedoreja 2017


IZVEDBA USPOSABLJANJ

Video posnetek - Dobrova 15. november 2017

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC