English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Javno naročilo 430-147/2017: izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za tista kmg, ki so se v kontrolo ekološkega kmetovanja prvič vključila v letu 2017 ali 2018

Namen javnega naročila 

Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja (PEK)   za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje, natančneje podukrepa Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Načrt PEK izdela izbrani izvajalec storitve in vsebuje vse informacije, ki jih KMG potrebuje pri preusmeritvi v prakse in metode ekološkega kmetovanja. Storitev je uvrščena med aktivnosti za doseganje ciljev 4 prednostne naloge PRP 2014-2020.

Izdelava načrta PEK je za nosilca KMG brezplačna, saj se ta storitev financira iz javnih sredstev ukrepa Svetovanje.

 

Cilj naloge

Izdelava načrtov PEK za KMG, ki so se v kontrolo ekološkega kmetovanja prvič vključila v letu 2017 ali 2018.  Obsega opis ukrepov in možnosti preusmeritve (vključno z načrtom rastlinske proizvodnje oziroma načrtom upravljanja ekološke enote za vzrejo živali) ter opis prispevka izvajanja ukrepa k prilagajanju oziroma blaženju podnebnih sprememb, varovanju voda, tal, zraka in habitatov.

 

Glavne dejavnosti 

Predhodna priprava  podatkov za izdelavo načrta PEK in izdelava načrta na KMG s sodelovanjem gospodarja, ki je upravičen do te storitve.

 

Pričakovani rezultati 

Pripravljen načrt PEK je osnova za pridobitev sredstev iz podukrepa Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC