English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


 

Izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK

 

Predmet javnega naročila:

je izvedba individualnih svetovanj v letu 2017 in 2018 za kmetijska gospodarstva, ki so vstopila v ukrep EK iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 do vključno leta 2017.

 

Cilj javnega naročila:

je nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep EK iz PRP 2014-2020 do vključno leta 2017 enkrat v času trajanja obveznosti od vstopa KMG v ukrep EK, nuditi individualno svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa EK.  Namen storitve individualnega svetovanja za nosilce KMG je izvesti svetovanje s področja izvajanja vsebin ukrepa EK, s področja horizontalnih vsebin podnebnih sprememb, varovanja voda, habitatov, tal in zraka ter njihovega izvajanja in agrotehničnih praks, ki pripomorejo ali k hitrejšemu prilagajanju podnebnim razmeram ali pa k manj agresivnim metodam kmetovanja.

 

Glavne dejavnosti:

so preverjanje  KMG o upravičenosti do svetovalnih storitev ter obveščanje nosilcev KMG o izvedbi individualnega svetovanja, pregled vseh razpoložljivih podatkov in dokumentov za KMG, pregled stanja na kmetiji, svetovanje s področja kmetijskih praks, ki se izvajajo v okviru ukrepa, svetovanje o morebitnih spremembah načina kmetovanja z namenom blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti, kakovosti tal, voda in zraka ob upoštevanju razmer in stanja na zadevnem KMG, svetovanje o napakah in kršitvah, ugotovljenih pri izvajanju ukrepa EK, svetovanje o evidencah in druge spremljajoče dokumentacije na KMG, ki se vodijo ali hranijo za potrebe izvajanja ukrepa EK, izdelava poročila o izvedenem individualnem svetovanju in vnos podatkov o izvedenem svetovanju ter Poročila o izvedenim svetovanju v aplikacijo EVIZO.

 

Pričakovani rezultati:

javnega naročila so izvedena individualna svetovanja na KMG ter izdelana Poročila o opravljenem svetovanju na KMG, ki so se vključila v ukrep EK do vključno leta 2017 na podlagi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Poročila vsebujejo informacije, podane na KMG.


PROGRAM USPOSABLJANJ

 


GRADIVA

 


POSNETKI PREDAVANJ

 

 

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC