English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Srečanje članic gorenjskih društev kmečkih in podeželskih žena Gorenjske ob Svetovnem dnevu kmetic

Svetovni dan kmetic so skupaj praznovale tudi predstavnice društev kmečkih in podeželskih žena Gorenjske. Več o tem tukaj.

Predstavitev strojev za zmanjšanje emisij amonijaka pri gnojenju s tekočimi gnojili, strojev za sodobno obdelavo tal, nego ter obnovo travne ruše

Kmetijsko gozdarski zavod Celje- Izpostava Velenje je v sodelovanju s Strojnim krožkom Šaleška dolina organiziral strokovno prireditev, ki je potekala v petek 23. 10. 2015 v  Metlečah pri Šoštanju.  Prireditev je bila kljub obilici dela na kmetijah dobro obiskana.

Za uvod je mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije izvedel predavanje Optimizacija razdeljevanja gnojevke s ciljem zmanjšanja emisij amonijaka. Predavanju je sledila predstavitev delovanja različnih izvedb razdelilnikov za gnojevko, orodij za obdelavo tal kot so: tribrazdni obračalni plug, krožna brana z razdelilnikom gnojevke, podrahljalnik s sejalnico za setev posevkov za ozelenitev njiv. Prodajalci so stroje podrobneje predstavili. O velikem pomenu pravilne obdelave tal za ohranjanje rodovitnosti tal in dobre pridelke je spregovoril Igor Škerbot, specialist za poljedelstvo, vrtnarstvo in okrasne rastline pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje. 

Za zaključek smo predstavili še delovanje travniškega česala  in sejalnice za vsejavanje v travno rušo in prisluhnili napotkom za pravilno ravnanje s travno rušo mag. Tatjane Pevec, specialistke za travništvo in pašništvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje.  Povedanih in prikazanih je bilo precej novosti, s katerimi morajo biti kmetje seznanjeni, da se bodo lažje prilagodili novim zahtevam.

 

 

 

23. letno srečanje Društva za gospodarjenje na travinju Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod Celje- Izpostava Velenje je v sodelovanju z Društvom za gospodarjenje na travinju Slovenije organiziral 23. redno letno srečanje članov društva. Srečanje je potekalo v torek, 13.10.2015 v Šoštanju. Udeležilo se ga je 43 udeležencev.

Za uvod so si prisotni ogledali film Mozaik doživetij, ki predstavlja zanimivosti, kulturo in naravo Savinjske in Šaleške doline. Predstavili smo jim tudi značilnosti območja, ki ga pokriva Kmetijsko gozdarski zavod Celje in kmetijsko dejavnost v Šaleški dolini.

V razpravi smo posebej opozorili na vedno večje zaraščanje trajnega travinja in na probleme, ki nastopajo pri revitalizaciji zaraščenih površin. Zaraščene površine so opredeljene kot gozd in za krčitev gozda veljajo določena pravila. Ugotovili smo tudi, da ukrepi KOPOP-a ne prispevajo k ohranjanju trajnega travinja in so neusklajeni s prakso ter da je z ukinitvijo premij za krave dojilje bila storjena velika škoda kmetijstvu, predvsem območjem z velikim deležem travinja. Reja krav dojilj je pomembno prispevala k ohranjanju trajnega travinja. Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pričakujemo, da bo uvedlo ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja na območjih z velikim deležem trajnega travinja.

V nadaljevanju srečanja je dr. Marija Klopčič (BF Ljubljana) izvedla predavanje Mlečna reja na osnovi travniške krme in koševin. Jana Hozjan, Kmetijska zadruga Šaleška dolina je  predstavila zadružno blagovno znamko EKODAR. Imeli pa smo tudi priložnost poskusiti ekološko govejo hrenovko in odličen jogurt mlekarne Celeia.

Srečanje smo nadaljevali s skupščino društva. Izvolili smo nove člane organov upravljanja društva. Novi predsednik društva pa je postal Branko Lukač, Kmetijski inštitut Slovenije.

Za zaključek srečanja smo obiskali kmetijo Arlič v Škalah pri Velenju in kmetijo Napotnik v Topolšici in se seznanili z njihovo kmetijsko proizvodnjo.    

Ne spreglejte - preberite
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC