English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Dobrote slovenskih kmetij

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijska svetovalna služba, Mestna občina Ptuj in KGZS - Zavod Ptuj že vrsto let prirejajo razstavo in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ.

Razstava poteka maja v Minoritskem samostanu na Ptuju. Strokovne komisije vsako leto  ocenjujejo izdelke  in podelijo priznanja za kakovost. Za izdelke, ki so trikrat zapored dobili najvišje priznanje, bodo podeljeni znaki kakovosti. 

Pravilniki:

Pravilnik o ocenjevanju živilskih izdelkov

Pravilnik o ocenjevanju žganih pijač

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti izdelkov iz žit

Pravilnik o ocenjevanju trajnih mesnih izdelkov

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti konzerviranih izdelkov

Protokol označevanja in ocenjevanj izdelkov

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti izdelkov iz sadja

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti olja

Pravilnik o ocenjevanju vina

Pravilnik o ocenjevanju mleka

Pravilnik o ocenjevanju kakovosti sadjevca

 

 

Kupujmo domace

PEFC