English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Eko

Kaj je ekološko kmetovanje?

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, ki upošteva ravnovesje v sistemu tla-rastline-živali-človek in zagotavlja sklenjeno kroženje hranil in pretok energije v njem. Je oblika sonaravnega  gospodarjenja s kulturno krajino in naravnimi viri.

Cilji ekološkega kmetovanja

 • ohranjanje rodovitnosti tal
 • živalim ustrezna reja in krmljenje
 • pridelava zdravih živil
 • zaščita naravnih življenjskih virov (tla-voda-zrak)
 • čim manjša obremenitev okolja
 • aktivno varovanje okolja in biološke raznovrstnosti
 • gospodarna uporaba energije in surovin
 • zagotovitev delovnih mest v kmetijstvu

Zakaj ekološko kmetovanje?

Intenzivna konvencionalna pridelava in prireja temeljita na želji po čim večjem pridelku in izhajata iz tehnologij, ki so odvisne od uporabe pesticidov, mineralnih gnojil in močnih krmil. V primerih neodgovorne uporabe lahko obremenita okolje in ogrozita tudi zdravje ljudi. Ekološko kmetijstvo vzpostavlja pogoje za trajnostno pridelavo in prirejo.

Ali ekološko kmetovanje pomeni povratek v preteklost?

Ekološko kmetijstvo izhaja iz razumevanja naravnih procesov in kroženja snovi v naravi. S tem se vrača k izhodiščem kmetovanja, kjer so naši predniki upoštevali naravne zakonitosti, da so pridelali čim več. Sodobno ekološko kmetovanje kombinira stoletne izkušnje z novimi izsledki in uporabo novih tehnologij. Ekološko kmetovanje lahko teče tudi na velikih površinah z uporabo sodobnih strojev, ki so prilagojeni  postopkom ekološkega kmetovanja.

Ali je tradicionalno kmetovanje tudi ekološko?

Tradicionalno kmetovanje z upoštevanjem kroženja snovi na kmetiji, kolobarjenjem, brez uporabe mineralnih gnojil in pesticidov izhaja iz poznavanja narave kulturnih rastlin in živali. Ima mnoge poteze ekološkega kmetijstva, vendar ga ne moremo istovetiti z ekološkim ali biološkim kmetovanjem. To vsebuje pomembno komponento nadzora izvajanja dejavnosti. Tako je ekološko kmetovanje priznano kot shema zagotavljanja posebne kakovosti pridelkov in izdelkov. Kar potrjuje z ustreznimi predpisanimi oznakami.

Slovenija podpira ekološko kmetovanje!

V okviru 2. osi  Programa razvoja podeželja so predvideni različni ukrepi za spodbujanje sonaravne rabe kmetijskega prostora - Kmetijsko okoljska plačila (KOP), kjer je  možno pridobiti plačila tudi za ekološko kmetovanje. Pomen ekološkega kmetijstva za Slovenijo poudarja Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji (ANEK). V nastajajoči strategiji slovenskega kmetijstva ima ekološko kmetijstvo pomembno mesto.
 

MGKP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Posvet v Državnem svetu RS

Ob iztekajočem petletnem obdobju PRP 2014-2020 in pripravah na naslednje programsko obdobje PRP 2021-2027 Slovenija z optimizmom gleda na razvoj ekološkega kmetijstva.

 

S skupnimi močmi je moč ustvariti boljše pogoje za pridelavo več ekološke hrane za bolj zdravo življenje, zato so Državni svet, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije organizirali EKO posvet, ki je bil v torek, 27. februarja 2018, ob 9. uri v Državnem svetu, Šubičeva 4, Ljubljana.

 

Več o posvetu lahko preberete TUKAJ.

 

 

Kontakt

Višji koordinator s področja
sonaravnega kmetovanja:

Anton Jagodic
T: (01) 51 36 710
E: anton.jagodic@kgzs.si

Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

 • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
 • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
 • Za sožitje med generacijami
 • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC