English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


21.12.2018 •

Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske politike 2015-2020

Za boljše načrtovanje SKP po 2020  

Namen raziskave je bil pripraviti celostno presojo slovenske kmetijske politike. Gre za poskus kritičnega in neodvisnega vrednotenja te javne politike, ki deluje v konceptualnem in zakonodajnem okviru Skupne kmetijske politike (SKP). Napovedane spremembe SKP po letu 2020 se kažejo v smeri celostnega strateškega načrtovanja vseh ukrepov kmetijske politike, zato so želeli preučiti, v kolikšni meri je nacionalna politika v tem smislu uspešna in učinkovita že v tekočem programskem obdobju 2014–2020. Tako lahko izsledki raziskave s pomočjo evalvacijske teorije in znanstveno podprte presoje politike prispevajo k načrtovanju nacionalne kmetijske politike po letu 2020.

Doseženi rezultati so nastali v okviru Ciljnega raziskovalnega projekta V4-1608 Učinki in perspektive SKP na slovensko kmetijstvo in podeželje in so bila za njegovo izvajanje zagotovljena sredstva Javne agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

POROČILO


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC