English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


20.12.2018 •

Rok se izteka

Obvestilo ekološkim pridelovalcem in predelovalcem o prijavi oziroma obnovitvi prijave v kontrolo  

Vsi ekološki pridelovalci oziroma predelovalci, ki želite pridobiti finančno podporo za leto 2019 v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 za ukrep »Ekološko kmetovanje«, se morate prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2018, in sicer pri eni izmed pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil.

Hkrati vas obveščamo, da je bil 16. novembra 2018 objavljen nov Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, 72/2018), ki je začel veljati naslednji dan po objavi.

Pravilnik med drugim določa nova pravila glede izjeme za vezano rejo govedi pri manjših kmetijskih gospodarstvih (do 20 GVŽ).

Na podlagi 4. člena Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil morajo po novem rejci govedi, ki želijo pridobiti dovoljenje za izjemo glede vezane reje govedi, vložiti vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je dostopna na spletni strani:http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/obrazci_in_dovoljenja/

Ažurirana je tudi karta neprimernih območij za ekološko čebelarjenje.

Slovenija podpira ekološko kmetovanje preko ukrepa Ekološko kmetovanje v okviru PRP 2014-2020.


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC