English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


14.12.2018 •

Slovensko kmetijstvo 2017 v številkah

Kmetijstvo z lovstvom, gozdarstvom in ribištvom je k skupni dodani vrednosti prispevalo 2,1 %  

Publikacija, ki jo je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije, prikazuje pomembnejše kazalce razvoja in stanja kmetijstva v Sloveniji v letu 2017. Celovit prikaz stanja v kmetijstvu z obširnimi podatkovnimi prilogami pa je na voljo v letnih poročilih o stanju v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu in ribištvu. Publikacija Slovensko kmetijstvo v številkah je pripravljena na podlagi uradnih virov,ki so navedeni pod preglednicami in grafi ter so bili na voljo do vključno 31.05.2018.

Kmetijstvo skupaj z lovstvom, gozdarstvom in ribištvom je v letu 2017 k skupni dodani vrednosti prispevalo 2,1 %, k skupni zaposlenosti pa 7,4 %.

V zadnjih letih delež zaposlenosti v kmetijstvu niha nekoliko bolj kot delež kmetijstva v skupni dodani vrednosti.

Slovensko kmetijstvo v številkah

 


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC