English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


07.11.2018 •

Tudi vetrolom je naravna nesreča

Člani Upravnega odbora o vetrolomu, zakonu o nepremičninah in SKP  

Včeraj je potekala 15. redna seja Upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (UO), na kateri so med drugim obravnavali nedavno škodo, ki jo je povzročil vetrolom v nekaterih delih Slovenije, in predlog stališč KGZS o Skupni kmetijski politiki po letu 2020.

Glede na škodo, ki jo je nedavno povzročil vetrolom v nekaterih delih Slovenije, je upravni odbor predlagal, da se država takoj organizirano loti obnove gozdov in gozdnih cest. Hkrati so pozvali Slovenske državne gozdove, da omejijo redno sečnjo iglavcev v državnih gozdovih in po svojih zmožnostih pomagajo tudi pri odpravi posledic vetroloma v zasebnih gozdovih.

Predlagali so tudi, da se priznajo povračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, tudi za površine gozda, ki so poškodovane zaradi vetroloma. Prav tako naj se sredstva proračunskega gozdnega sklada namenijo tudi za nujno obnovo uničenih gozdnih cest po ujmah. Ne nazadnje pa naj se kot višjo silo oziroma kot hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo, upošteva tudi vetrolom.

Člani UO so obravnavali predlog zborničnega stališča o skupni kmetijski politiki (SKP) po letu 2020. Soglasno so menili, da je treba dati poseben poudarek povečanju obsega pridelave hrane na področjih, kjer se obseg zmanjšuje oziroma obstaja možnost za povečanje obsega. Prav tako se mora krepiti položaj kmetov v agroživilski verigi, hkrati pa ohraniti pridelavo in prirejo na celotnem teritoriju države, še posebej na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost. Med drugimi cilji so člani UO navedli zmanjševanje tveganj povezanih s podnebnimi spremembami in nadgradnja sistema prenosa znanja v kmetijstvu (AKIS) v smeri še večje učinkovitosti.

Upravni odbor je razpravljal tudi o napovedanem zakonu o nepremičninah in ponovno potrdil stališče zbornice, da ne pristajajo na kakršnokoli obdavčitev kmetijskih zemljišč in gozdov, saj so ta zemljišča že obdavčena prek katastrskega dohodka. Prav tako bi vsaka nova obdavčitev še dodatno otežila že tako slab položaj slovenskega kmetijstva.


Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC