English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Strokovni članki

13.07.2010 •

Vinogradništvo, vinarstvo in pridelava sadjevca

Avtor: Tadeja Vodovnik Plevnik, Simona Hauptman, Roman Štabuc

Vinogradništvo in vinarstvo sta pomembni kmetijski panogi,  

saj sta tesno povezani z drugimi dejavnostmi in imata pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne krajine, še posebno na območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji.

 


Specialistična svetovalna služba za vinogradništvo in vinarstvo Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor deluje na območju vinorodne dežele Podravje. Njeno osnovno poslanstvo je svetovanje in prenos znanstvenih dosežkov v prakso vinogradnikom in vinarjem, s ciljem ohranjanja in zagotavljanja boljšega gospodarjenja.

 

Poleg rednega osebnega svetovanja organiziramo številna predavanja, prikaze, delovne pokušnje vina, tečaje, izdajamo strokovno literaturo, objavljamo strokovne članke, obvestila, sodelujemo pri sprejemanju vinske zakonodaje, dejavno delujemo v raznih ocenjevalnih komisijah za preverjanje kakovosti vina, še posebej pa smo ponosni na organiziranje vinogradniško-vinarskih posvetov in občasno kongresov.

 


V lanskem letu sta bili najodmevnejši dve strokovni prireditvi, in sicer smo v maju organizirali 43. ocenjevanje vin »Vinski letnik 2009«. Strokovna ocena letnika 2009 s strokovnimi prispevki pa je bila predstavljena na tradicionalnem vinogradniško-vinarskem posvetu 18. junija v Slovenskih Konjicah.

 


V decembru smo v Mariboru organizirali 2. vinogradniški posvet, kjer so bile predstavljene raziskave in novejši razvojni trendi v tehnologiji sodobne pridelave grozdja in prilagajanju vinske trte na vse pogostejše klimatske spremembe. Oba posveta sta usmerjena v prakso in sta uporabna za vinogradnike in vinarje, saj ponujata ob konkretnih rezultatih tudi ustrezne in boljše rešitve pri njihovem delu v vinogradih in v kleti.

 

V zadnjih letih se v nevinorodnih oz. sadonosnih krajih znova oživlja pridelava in uživanje sadjevca - sadnega vina, ki je lahko zaradi nižje vsebnosti alkohola primerna osvežilna pijača in dopolnjuje turistično ponudbo. Svetovalno delo na tem področju je za vso Slovenijo prevzela specialistična služba za vinarstvo Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Tako dejavno sodelujemo z mnogimi sadjarskimi društvi, največ skozi predavanja, delovne pokušnje, ocenjevanja in promocije sadjevca. 

 


Pri svojem delu si želimo, da bi v tesni povezanosti z raziskovalnimi ustanovami lahko čim bolj učinkovito uresničevali naše poslanstvo v hitrem prenosu novih znanj do naših uporabnikov. Svetovalci smo danes eni redkih, ki v zaostrenih ekonomskih razmerah in spremenjenih pridelovalnih pogojih še vlivamo optimizem ter s tem vplivamo na ohranitev veselja do kmečkega dela in kmetijske pridelave.

 

 

Tadeja Vodovnik Plevnik,
specialistka za vinarstvo in pridelavo sadjevca
Simona Hauptman in Roman Štabuc,
specialista za vinogradništvo
KGZS – Zavod Maribor

rating

Ogledi: (2625 ogledov)

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC