English

 

Za razvoj slovenskega podeželja


Peticija za zmanjšanje škod po divjadi in zvereh

Ker so škode po divjadi in zvereh dosegle tako raven, da ni več vzdržno za kmetovalce in ljudi na podeželju, ki živijo na območjih pojavljanja velikih zveri, se je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije odločila, da pripravi peticijo za zmanjšanje škod po divjadi in zvereh.  Lastniki oziroma njihovi predstavniki skozi sistem, ki obstaja, niso upoštevani pri pripombah, ki jih imajo na sistem upravljanja tako z divjadjo kot zvermi.

S peticijo želimo doseči, da se začne tvoren pogovor s pristojnima Ministrstvoma za ureditev razmer. Pričakujemo, da se vzpostavi sobivanje z divjadjo in zvermi tako, da bo vzdržno za prebivalce podeželja in še posebej za kmetovalce. Torej, da bodo škode in konfliktne situacije v sprejemljivih mejah. Želimo, da je upravljanje z divjadjo in zvermi rezultat enakopravnega dialoga med deležniki, ki se jih dotika.

Pozivamo vse, ki se zavedate teh težav, da podpišete peticijo. Podpišete jo lahko na izpostavah Kmetijsko svetovalne službe. Lahko pa obrazec za podpis natisnete z naše spletne strani, ga podpišete in pošljete ali oddate na najbližjo izpostavo Kmetijske svetovalne službe ali pošljete na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana.

 

         

 

Ne spreglejte
Izobraževanja in predavanja
Glasilo

ŠTEVILKA 149, OKTOBER 2018

 

  • Predsednik  OE KGZS Postojna Janežič: Državo čaka še veliko dela
  • Ponikva: Že v malem zrnu vse bogastvo je
  • Za sožitje med generacijami
  • CV - življenjepis naše narave

Kupujmo domace

PEFC